Vanliga frågor och svarVad är personlig assistans?


Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Personlig assistans för de grundläggande behoven innebär hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, vid måltider, att kommunicera och vid förflyttningar eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.


Vem kan få assistansersättning?


Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven som personlig hygien, måltider, förflyttningar och kommunikation, kan du få assistansersättning.

Du måste också tillhöra någon av följande grupper:

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande

Funktionsnedsättningen måste vara stor, varaktig och orsaka betydande svårigheter i ditt dagliga liv.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning men en övre gräns på 65 år.

Det vill säga, om du har assistans innan du fyller 65 år, får du behålla din assistans.


Hur stor är ersättningen?


Regeringen beslutar varje år om ett schablonbelopp för assistansersättning. År 2017 är beloppet 291 kronor per timme. Om du har särskilda skäl kan du ansöka om ett högre belopp.

Särskilda skäl kan till exempel vara att du behöver en assistent med särskild utbildning som kräver mer betalt än vad schablonbeloppet räcker till.


Vad är det för skillnad med ett privat företag i jämförelse med kommunen?


Det finns en bra beskrivning att läsa hos Assistanskoll


Kostar det något extra att anlita ett privat assistansanordnare?


Nej, det kostar inget extra. Hela det generella timbeloppet från Försäkringskassan utbetalas till assistansanordnaren. En överenskommen procentsats går till anordnaren som administrativ avgift. Resterande summa används till den personliga assistansen och övriga omkostnader hos kunden.


Hur ansöker jag?


Kontakta oss så hjälper vi dig.