Hur kommer jag i kontakt med rätt person?Om du är intresserad av att bli kund hos oss eller vill ha ett förutsättningslöst möte så kontaktar du vår växel på telefon 026-12 00 12 eller via mail info@assistanspartner.se

Du lotsas då vidare till rätt person som bestämmer tid med dig för ett personligt möte. Du väljer hur vi ska träffas; på vårt kontor, hemma hos dig eller per telefon.

Under mötet träffar du vår kontaktperson och kan ställa alla frågor som du har. Vi ställer också frågor för att fastställa hur ditt behov av assistans ser ut. Du förbinder dig fortfarande inte till någonting i och med detta möte.

Allt som kommer upp under våra möten är sekretessbelagt.


Jag har beslut från Försäkringskassan om assistanstimmar och vill byta anordnare. Hur gör jag?Du behöver ta reda på hur lång uppsägningstid du har hos din nuvarande anordnare, därefter kan vi bestämma om en lämplig tidpunkt för övergång till oss.

Vi lägger tillsammans fast en handlingsplan där vi bestämmer vem som ska göra vad och när. Vi gör också en budget och tittar över om det finns behov av rekrytering.

När vi skrivit avtal och överenskommelse om vad som ska ingå i uppdraget, skriver du på en blankett om byte av assistansanordnare som skickas till Försäkringskassan.

Alla steg i den här processen hjälper vi dig med, vi kan ta alla kontakter om du vill det.


Jag vill ansöka om assistanstimmar. Hur gör jag?Vid ett första möte får du berätta för oss om dina behov och vi hjälper dig bedöma om du ska ansöka om timmar hos Kommunen eller Försäkringskassan. Vi skriver sedan en så kallad avsiktsförklaring, som innebär att du tänker bli kund hos oss när du får din ansökan om assistans beviljad.

Därefter hjälper vi dig att skriva en ansökan och skicka den till rätt instans. När du blir kontaktad av Kommunen eller Försäkringskassan för ett besök kan vi vara behjälpliga i den fortsatta processen.

När du får ett beslut om beviljad assistans skriver vi ett avtal och en överenskommelse med dig om vad som ska ingå i uppdraget. Därefter gör vi en handlingsplan tillsammans med dig för att klargöra vem som ska göra vad och när (budget, rekrytering, schemaläggning osv).

Om du får avslag på ansökan hjälper vi dig att begära omprövning av beslutet.

Du betalar inget själv för den hjälp vi erbjuder, utan den ersättning vi får är den assistansersättning du blir beviljad och som du skriver avtal med oss om.


Vad händer sedan jag blivit kund?Du kommer att bli kontaktad under de första 6 månaderna för att vi ska kunna följa upp att vi sköter vårt jobb med att ta hand om ditt assistansuppdrag.

Därefter kommer du att ha regelbundna möten tillsammans med din personal, dina anhöriga och kundansvarige. Under dessa möten tas alla frågor kring assistansen upp.

Skulle akuta problem uppstå däremellan kontaktar du kundansvarige under kontorstid. Vi har även en jourtelefon som man når dygnet runt, varje dag för akuta händelser.