Vision och affärsidéVision


Att visa människor möjligheter till ett rikare liv.

Affärsidé


Vi erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning som själva vill påverka sin vardag. Vi bidrar till att sätta guldkant på tillvaron för våra kunder, deras anhöriga och personal.