Jobba hos ossUtgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. Det är kundernas önskemål som styr vårt arbete. Vi sätter kunden i centrum. Vår vision säger att vi vill visa människor möjligheter till ett rikare liv. Det innebär olika saker för olika människor och vi tror att människor som verkligen trivs och tycker om sitt yrke gör ett bättre jobb vilket gynnar kunden.

Därför söker vi personer som:
  • Har stort intresse för att hjälpa andra människor
  • Kan sätta sig in i andra människors situation
  • Har erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent eller från omsorgsverksamhet
Respekt är ett nyckelord som vi vill ska genomsyra ditt sätt att arbeta och ditt sätt att se på yrket som personlig assistent. Eftersom man hela tiden arbetar i andra människors hem är det viktigt att man visar hänsyn och är lyhörd för kunders önskemål.

För att dela med oss av intern information till kunder och anställda använder vi oss av ett intranät.
På intranätet hittar man allt både vad gäller information från AssistansPartner och för respektive arbetsplats.
Där finns också ett allmänt forum för att prata med anställda på andra arbetsplatser.

Det som alltid gäller för personliga assistenter och som vi värnar om är tystnadsplikten.
Tystnadsplikten gäller oavsett hur du pratar med andra, via sociala forum, mobil, e-post eller ansikte mot ansikte.Här hittar du våra lediga tjänster