Från dröm till verklighetDet som hade börjat med oskyldiga tankar och diskussioner hemma på kammaren, tre vänner emellan, utvecklades i maj år 2008 till verklighet och är idag, snart sex år senare, ett etablerat Assistansföretag med 15 kunder och omkring 100 assistenter. Drömmen om att vara något bättre, något mer, är på god väg att bli verklighet.

Idag är AssistansPartner assistansföretaget som erbjuder mer än assistans. Vi visar människor möjligheter till ett rikare liv, samt bidrar till att sätta guldkant på tillvaron för våra kunder, deras anhöriga och personal. Men vägen dit var inte alltid spikrak.
Till en början bestod företaget av tre delägare men blev ganska tidigt i utvecklingsprocessen bara två, Carina Källberg och Veronica Stjärnström. Företagets tillväxt bestod ofta av långa dagar, sena kvällar och mycket hårt arbete.

Våren 2008 kantades av slitsamma dagar. Det skulle produceras en logotyp, ett företagsnamn och en bild av hur företaget skulle byggas upp.
Under sommaren 2008 publicerades en artikel i tidningen om en kvinna i Hille, utanför
 Gävle, som ansökt om assistans. Kvinnan hade tidigare hemtjänst och fick besök av ett tiotal olika assistenter under en vecka. Det var något som besvärade henne, att hon aldrig kunde känna trygghet i att känna till, vid namn och utseende, de människor som arbetade hos henne. AssistansPartner tog kontakt med kvinnan och 1 augusti var hon kund. Vår första kund. Nu var vi äntligen ett steg närmare vår dröm. Frågorna i ett nystartat företag med ovana entreprenörer i branschen, var många. Hur många assistenter behöver vi och hur hittar vi lämpliga kandidater? Hur skriver man tidrapporter och scheman? Vad ska rapporteras till Försäkringskassan osv. De frågorna fick vi söka svar på, på egen hand.

Den 1 oktober, 2008, fick vi vår andra kund. Men den tredje kunden dröjde. Vi lade stor energi på att marknadsföra vårt företag. Vi besökte potentiella kunder, bad de svara på några enkla frågor om deras dåvarande assistans. Var de nöjda? Många tyckte att assistansen kunde varit bättre men kände oro över att byta. Många ville fundera- några hörde av sig.
Till en början delade Veronica och Carina på ansvaret för kund- och personalärenden. De delade även på ansvaret av jourtelefonen där assistenter kunde få stöd eller undsättning, dygnet runt. Tidigt i utvecklingsprocessen anställdes en kvinna som hjälpte till med ekonomi och löner. Ytterligare en person anställdes som skulle hjälpa till i kontakterna med potentiella kunder.
Mycket har hänt sedan den där våren år 2008. Största skillnaden hittar vi på huvudkontoret i Gävle. Idag har vi anställt en kundansvariga, en säljare, en med ansvar för ekonomi och löner, en administrativ assistent, en som arbetar med marknad och sälj.

Förhoppningen var att bli något mer än bara ett assistansföretag. Visionen och affärsidén utvecklades år 2011 och lade den grunden vi står på idag:
Vår vision Att visa människor möjligheter till ett rikare liv.
Vår affärsidé Vi erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning som själva vill påverka sin vardag. Vi bidrar till att sätta guldkant på tillvaron för våra kunder, deras anhöriga och personal.

Idag är det här verklighet. Vi arbetar dagligen för att förbättra och förgylla din verklighet.